Ενημερωτικό δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Επισκεψιμότητα

  • Total Visitors: 1095329
  • Unique Visitors: 13117

"Το Τέρας και εγώ" του Σταμάτη Μαλέλη για 5η χρονιά στο Θέατρο Πρόβα

"Το Δωμάτιο με τους Μανδαρίνους" του Ρομπέρ Τομά

Τμήμα Προετοιμασίας Εισαγωγικών Εξετάσεων στο ΥΠΠΟΑ για τις δραματικές σχολές 2019

Τμήμα Προετοιμασίας

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΠΟΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2019

Στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Μαίρης Ραζή «Η ΠΡΟΒΑ» θα πραγματοποιηθούν μαθήματα προετοιμασίας υποψηφίων σπουδαστών για τις εισαγωγικές εξετάσεις στις αναγνωρισμένες δραματικές σχολές από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και στην Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Στόχος του τμήματος είναι η οργανωμένη προετοιμασία και η επιτυχία των υποψηφίων στις εξετάσεις του ΥΠΠΟΑ.

Μαθήματα: Υποκριτική (Αρχαίο, Κλασσικό, Νεότερο, Σύγχρονο ρεπερτόριο), Αυτοσχεδιασμός, Ιστορία Θεάτρου, Ποίηση, Απαγγελία, Αγωγή Λόγου, Ορθοφωνία, Θεατρικό τραγούδι, Κινησιολογία, Χορός

Καθηγητές: Μαίρη Ραζή, Σωτήρης Τσόγκας, Κώστας Γεωργουσόπουλος, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Κοραλία Τσόγκα, Σιμών Πάτροκλος, Εύη Δημητροπούλου, Ζωή Σολδάτου, Χρήστος Προσύλης, Χάρης Σεπεντζής.

Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 5 Ιουνίου
Ώρες μαθημάτων: 6μμ-8μμ
Εγγραφές καθόλη τη διάρκεια των μαθημάτων.
Τα μαθήματα διεξάγονται μέχρι και την παραμονή των εξετάσεων.

Δικαιολογητικά: Αίτηση που υποβάλλεται στη γραμματεία, αστυνομική ταυτότητα, φωτογραφία και απολυτήριο Λυκείου.

Η παρακολούθηση του τμήματος είναι δωρεάν!
Οι σπουδαστές καταβάλουν μόνο 200€ για την εγγραφή τους.
Εφόσον συνεχίσουν τη φοίτηση στη Σχολή, δεν ξαναπληρώνουν εγγραφή.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης "ΠΡΟΒΑ" θα διενεργηθούν από Επιτροπή Καθηγητών της Σχολής και με τη παρουσία εκπροσώπου του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο κάθε υποψήφιος θα εξετασθεί σε:
• Μονόλογο της επιλογής του (από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο)
• Αυτοσχεδιασμό με αφορμή ένα κείμενο που θα τους δοθεί την ώρα της εξέτασης
• Απαγγελία ενός ποιήματος της επιλογής του
• Τραγούδι χωρίς συνοδεία μουσικής

Η επιλογή του υλικού προετοιμασίας γίνεται σε συνεργασία με τους καθηγητές.

Για την Αίτηση από ΥΠΠΟ πατήστε εδώ !

Εισαγωγικές εξετάσεις Ανωτέρων Ιδιωτικών Σχολών Δραματικής Τέχνης και Χορού σχολικού έτους 2018-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού, Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86, Αθήνα, έως και 15 Ιουλίου 2016. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Α. Για τους κεκτημένους απολυτήριο τίτλο Μέσης Εκπαίδευσης

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
α) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίγραφο ή φωτοτυπία επικυρωμένη, από επίσημη Αρχή.
Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β’ βάθμιας Εκπ/σης των Νομαρχιών.
β) Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού.

2. Εξεταζόμενα μαθήματα
α. Υποκριτική:
• Μονόλογος της επιλογής του υποψηφίου (από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο)
• Απόδοση ενός κειμένου (που θα δοθεί στον υποψήφιο), σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής
β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (γραπτά)

3. Εξετάσεις
Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν από Επιτροπή της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης "Πρόβα" και μέλος του Υπουργείου Πολιτισμού, στη Σχολή για τα μαθήματα Υποκριτικής και Απαγγελίας - Τραγουδιού.

Η ημερομηνία των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Β. Για τους μη κεκτημένους απολυτήριο τίτλο Μέσης Εκπαίδευσης (Εξ. Ταλέντα του άρθρου 12 του Ν. 1158/81)

1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
α) Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έχει διακόψει τις σπουδές του στο Γυμνάσιο ή Λύκειο (τάξη και έτος διακοπής φοίτησης).

2. Εξεταζόμενα μαθήματα:
α. Υποκριτική: Δύο μονόλογοι της επιλογής του υποψηφίου
β. Απαγγελία ενός ποιήματος και ένα Τραγούδι
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας (προφορικά)

******
Πληροφοριακό υλικό και κατάλογος των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης υπάρχουν στο site του ΥΠΠΟ (www.yppo.gr Σύγχρονος Πολιτισμός / Πληροφορίες για τον πολίτη / Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης) και στο Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού, Ρεθύμνου 1, γραφεία 303, 306 καθημερινά 12-2.30μμ. Τηλέφωνα επικοινωνίας: , 8201758, 8201752.
*******
Πληροφορίες για τις εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου: 210 – 52.25.634.
Πληροφορίες για τις εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος: 2310 – 58.91.04.

Τμήμα Προετοιμασίας